... Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP) - najstarsza w świecie niezależna, samopomocowa organizacja b. polskich żołnierzy działająca nieprzerwanie od 1921 roku. Kwatera główna znajduje się w Nowym Jorku na Manhattanie w należącym do Okręgu 2. SWAP "Domu Weterana Polskiego" przy 119 East 15th Street. Mieści się tu również organizacyjne archiwum i powstałe w 1996 roku Muzeum Tradycji Oręża Polskiego

Z zespołów archiwalnych do najcenniejszych należy kartoteka osobowa ponad 20 tysięcy weteranów z I i II wojny światowej, którzy byli lub są członkami SWAP; wykaz ponad 38 tys. ochotników ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Armii Polskiej we Francji z lat 1917-1919 oraz bogata kolekcja fotografii i nagrań audiowizualnych, głównie relacji żołnierskich. 

.
W zbiorach muzealnych na uwagę zasługuje kolekcja sztandarów, mundurów i odznaczeń, elementów uzbrojenia i wyposażenia żołnierza polskiego  z okresu I i II wojny światowej.

Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce zajmuje się również działalnością wydawniczą, m. in.  od 1921 r. wydaje nieprzerwanie miesięcznik "Weteran" - najstarsze tego typu polskie czasopismo w świecie. 

...

W ostatnich latach stowarzyszenie wydaje książki i produkuje filmy dokumentalne dzięki wsparciu finansowemu Fundacji SWAP i Okręgu 2. SWAP. 


 

.
... email:
info@pava-swap.org
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
Last update: July 18, 2023 - All Rights Reserved
liczniki